o firme 2

Zeocem Hungary Kft. je spoločnosť, ktorá sa zameriava na transport voľne loženého a baleného tovaru cestnou, železničnou, námornou a kombinovanou dopravou. Ďalšou špecializáciou našej spoločnosti je predaj prírodných surovín na maďarskom trhu a na trhoch, kde je pri predaji tovaru požadovaná komplexná logistika dopravy na vykládkové miesto u zákazníka. Doplnkovo zabezpečujeme obchod s komoditami pre našich zákazníkov, ako aj poradenstvo v oblasti dopravy a logistiky. 

Zeocem Hungary Kft. bola založená v roku 2016 a využíva dlhoročné odborné znalosti a skúsenosti manažmentu v oblasti dopravy, zasielateľstva a logistiky. Sídlime v Debrecíne v železničnom a cestnom prekládkovom a skladovacom terminále s mimoriadne výhodným prepojením na železničné a cestné komunikácie.

A ZEOCEM HUNGARY Kft. cég, mint adatkezelő Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzattal rendelkezik, így tevékenysége megfelel a GDPR, valamint a magyar jogszabályok által támasztott követelményeknek. Az erre vonatkozó információk helyen megtekinthetőek.